Competent advies en begeleiding

De VHS Meppen kreeg als onderwijsverstrekker de opdracht Lead-Partner bij de organisatie en uitvoering van het project New Jobportunities te zijn.

CMO STAMM zorgt aan de Nederlandse kant voor het advies en de ondersteuning van geïnteresseerde vrouwen en bedrijven.

Een project van Arbeitsmarkt No(o)rd

en de Ems-Dollart-Region

Het Project New Jobportunities is een bouwsteen van het dagproject van Arbeitsmarkt No(o)rd, dat onder leiding van de Ems Dollart Region (EDR) georganiseerd wordt. Het wordt gesteund door EU-middelen uit het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland, alsmede uit fondsen van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nedersaksische Ministerie van Federale en Europese Aangelegenheden en Regionale Ontwikkeling, alsmede uit de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. Daarnaast ondersteunen de provincie Emsland en de NAM als medefinancieringspartners New Jobportunities.

Actief netwerk

Vertegenwoordigers van promotors, supporters en andere partners op de arbeidsmarkt nemen actief deel aan New Jobportunities. Velen brengen bijvoorbeeld hun vaardigheden, praktische ervaring en contacten naar de Round Table. Hierdoor kunnen we putten uit een sterk netwerk van bedrijven, coördinatiecentra, verenigingen en andere organisaties zoals het Uitzendbureau (Agentur für Arbeit).

Word ook lid van het netwerk!

Veel bedrijven en organisaties zijn zich bewust van het potentieel van herintredende vrouwen en gebruiken het New Jobportunities-netwerk als een partner bij hun rekrutering. Wilt u deel uitmaken van het netwerk?
Neem contact met ons op!